Fritidsfiske

Det finnes faktisk gode muligheter til å ha fritidsfiske som en deltidsjobb, men dette passer naturligvis ikke for alle. Hvor du bor, erfaring med fiske og inntektskrav er faktorer som vil avgjøre om dette er noe som passer for deg.

 

Litt om forutsetningene

Hvor du bor i landet er viktig og jeg kan vanskelig se at en person som bor i innlandet kan ha fiske som en deltidsjobb. Det er nemlig sjøfiske, krabbefiske, med mer som gir inntektsmulighetene og det er med andre ord saltvann som gjelder. I Nord-Norge vil for eksempel torsk, sei og hyse gi gode inntektsmuligheter for privatpersoner, mens en person på Sørvest-landet sannsynligvis kun vil kunne tjene penger på teinefiske (hummer, sjøkreps og krabbe).

 

En annen viktig forutsetning er ditt inntektskrav og fritidsfiske gir ikke de store inntektsmulighetene. I skrivende stund er grensen for hvor mye du lovlig kan tjene kun 50 000 kroner pr år, noe som betyr at fiske først og fremst kan gi en ekstra inntekt. Det er for øvrig også mulig å registrere seg som yrkesfisker på blad A og ha fiske som deltidsjobb, noe du kan lese mer om her.

 

Regler og salg

Det viktigste er at du følger alle regl ene og det gjelder blant annet hvor mye redskap du kan benytte, minstemål, samt fredningstider for enkelte arter, for eksempel hummer. I tillegg finnes det begrensninger på hvor mye torsk du kan fiske. Legg også merke til at fangsten må omsette gjennom et godkjent fiskemottak, noe du finner informasjon om via ditt lokale fiskesalgslag.

 

Trivsel foran penger

Med maks inntekt på 50 000 kroner og en timelønn som i utgangspunktet er dårlig, så er dette en inntektsmulighet for deg som elsker fiske med stang, juksa, garn eller teiner. Du kan tjene noen kroner på hobbyen din og du kan skrive av litt utgifter til drivstoff og utstyr, slik at skatten på fiskeinntektene blir relativt lav eller frafaller helt.

 

For de relativt få privatpersonene som leverer fisk til fiskesalgslagene, så er nok dette først og fremst en mulighet til å få dekket kostnadene knyttet til fiske og i beste fall sitte igjen med noen kroner. Dersom du først og fremst er ute etter å tjene penger bør du med andre ord vurdere andre deltidsjobber og flere av disse kan du lese om her. Flere jobbmuligheter har vi omtalt her og her kan du lese mer om deltidsjobber.