Forbrukslån

Forbrukslån betyr frihet, økt handlekraft og kanskje muligheten til å realisere en drøm. Men, det betyr også rentekostnader som kan være forholdvis høye. Forbrukslån betyr videre at du kan låne penger uten sikkerhet og at du i utgangspunktet kan glede deg over fleksible nedbetalingsløsninger. Legg merke til at det finnes en rekke forskjellige forbrukslån og at de forskjellige lånetilbyderne ofte satser på forskjellige målgrupper.

 

Du finner for eksempel forbrukslån rette mot kjøp av båt, bil, motorsykkel og lignende. Du finner långivere som spesialiserer seg på små forbrukslån fra 5000 kroner og oppover. Du finner långivere som spesialiserer seg på store forbrukslån opptil 350 000 kroner og du finner långivere som spesielt retter seg mot deg personer med dårlig betalingsevne eller dårlig betalingshistorie.

 

Et personlig valg

Som vi kommer tilbake til finnes det både fordeler og ulemper med et forbrukslån, men det er først og fremst du selv som må avgjøre om et kredittkort eller et forbrukslån er et godt valg. Din betalingsevne og personlige økonomi er naturligvis viktig, men dine ønsker og prioriteringer bør også være avgjørende for om skal låne penger.

 

Et forbrukslån på 50 000 kroner kan for eksempel benyttes til en flott ferie, shopping og litt luksus. Det er noe de aller fleste eksperter på personlig økonomi vil advare mot og en lønnsom avgjørelse vil dette selvfølgelig aldri kunne bli. Men, for mange kan opplevelsene og tingene som ble kjøpt for disse pengene ha mye større verdi enn de medfølgende rentekostnadene og da er vel et slikt lån en god avgjørelse? Vi skal ikke konkludere, men bare påpeke at det ikke finnes noen fasit. Den enkelte må selv avgjøre om godene man oppnår veier opp for kostnadene som medfølger et forbrukslån.

 

Positivt og negativt

Som nevnt vil forbrukslån både medføre fordeler og bakdeler. En av fordelene er at du kan låne penger uten å stille sikkerhet, noe som gir lang flere muligheten til å delta på lånemarkedet. Det er også en stor fordel at du i utgangspunktet disponerer pengene du låner helt fritt, i motsetning til boliglån, billån og lignende. Videre er muligheten til å låne penger svært raskt en fordel som mange setter pris på. Økt kjøpekraft, en økonomisk reserve og valgfrihet er fordeler med kredittkort, som også i stor grad gjelder for et forbrukslån.

 

Bakdelen med et forbrukslån er først og fremst at du låner penger. Det betyr som kjent at disse skal tilbakebetales og dess lengre tid du bruker på tilbakebetaling, dess høyere blir lånekostnadene. En forholdsvis høy effektiv rente er således en bakdel som kan gi forholdsvis høye rentekostnader. Generelt sett er rentenivået for forbrukslån høyt, men legg merke til at rentebetingelsene varierer fra lån til lån og at forskjellene kan være store.

 

Søke forbrukslån

Før du søker lån bør du alltid vurdere din egen betalingsevne og dine ønsker. Spør deg selv om du virkelig kan betjene gjelden du skaffer deg, hvor raskt du ønsker å nedbetale gjelden, hvor mye penger du ønsker å låne, samt hvilke betingelser du er villig til å godta. Det finnes nemlig svært mange långivere som tilbyr forbrukslån og det betyr at konkurransen om deg som kunde er stor. Resultatet av dette er mange lånetilbud og gode muligheter til å finne et forbrukslån som samsvarer med dine ønsker, vel å merke så lengde disse er realistiske.

 

Et bedre alternativ

Forbrukslån kan absolutt være et gode, men etter vår mening er kredittkort et bedre valg som gir de samme fordelene. Et kredittkort betyr også at du kan låne penger raskt og at du kan bruke pengene til det du ønsker. I tillegg gir kredittkort mange andre fordeler som du ikke oppnår med forbrukslån, som rabatter, gratis reiseforsikring, bedre sikkerhet ved varekjøp, bonuser, cashback og ikke minst større fleksibilitet.