Kredittkort

 

Kredittkort betyr for de fleste, økt handlekraft, komfort og penger i reserve. I tillegg finnes det en rekke andre fordeler med kredittkort, noe vi kommer tilbake til. Bakdelen er egentlig kun de forholdvis høye rentene, noe du kan slipper unna dersom du benytter kredittkort smart.

 

Et kredittkort betyr egentlig at du får en kredittramme som du kan benytte når og hvordan du ønsker. Rentene begynner først å løpe etter at du har benyttet deg av denne kreditten. Det betyr stor fleksibilitet sammenlignet med et forbrukslån hvor rentene vanligvis løper fra dag en og da for hele beløpet.

 

De største fordelene med Kredittkort

Penger i reserve er en stor fordel med kredittkort. Når vaskemaskinen ryker, når bilen trenger reparasjon, eller når drømmeferien er på tilbud kan du benytte kortet ditt til betaling og dermed løse et problem eller oppnå en fordel. Fordi du ikke betaler renter på ubenyttet kreditt er det gratis å ha disse pengene i reserve noe som er en stor fordel.

 

Etter vår mening er sikkerhet ved kjøp en av de største fordelene med kredittkort. Det vi da tenker på er at de klager og innsigelser du retter mot selger kan du i henhold til Finansavtalelovens § 54b også rette mot selskapet som har utstedt ditt kredittkort. Så lenge du har foretatt et kredittkjøp fra en næringsdrivende har du med andre ord ekstra god sikkerhet også i forhold til en eventuell konkurs. Denne fordelen med kredittkort omtales ofte som kjøpsforsikring.

 

Andre fordeler med Kredittkort

Økt handlefrihet og komfort er fordeler som mange setter pris på, men husk at det betinger selvdisiplin. Et kredittkort som brukes ukritisk vil nemlig vise seg å bli det motsatte av en fordel. Det finnes også en rekke andre fordeler med kredittkort og også disse betinger smart bruk av kortet. Med det mener vi at det hjelper lite å spare penger på rabatter, inkludert reiseforsikring, rentefrie perioder og lignende dersom du til enhver tid betaler høye renter grunnet ukritisk bruk.

 

Disse fordelene kan for eksempel være cashback, bonuser og rabatter. Det kan være at du får 20 prosent rabatt når du benytter kortet ditt i en bestemt kjede, eller det kan være fast bonus på bensin. Det kan også være mer generelle rabatter på alt du betaler med kredittkort. Sjekk hvilke fordeler ditt kort har og vær oppmerksom på dette dersom du skal søke kredittkort. Velg da kort med fordeler som er tilpasset dine forbruksvaner.

 

Inkludert reiseforsikring er en annen fordel som den reiseglade kan ha stor glede av. Det finnes en rekke kredittkort som tilbyr denne fordelen og vanligvis er hoved betingelsen at du minimum betaler 50 prosent av reisekostnadene med det gjeldende kortet. Ellers er rentefrie betalingsutsettelser også en viktig fordel. Enkelt forklart betyr det at du kan slippe å betale renter i en periode på om lag 50 dager dersom du oppfyller noen betingelser, vanligvis i forhold til tidligere betalinger og utestående beløp.

 

Søke kredittkort?

Det er selvfølgelig opptil den enkelt å velge om kredittkort er det riktige. I utgangspunktet er det slik at noen personer med fordel kan ha flere kredittkort, mens andre ikke bør ha tilgang til denne typen kreditt i det hele tatt. Vårt tips er at du tenker gjennom hvorfor du søker kredittkort, samt om dette er det rette valget for deg. I utgangspunktet er kredittkort et gode som vi kan dra nytte av, men det betinger fornuftig bruk. Sjekk Denne Bloggen for mer informasjon, samt omtaler av en rekke forskjellige kort. Ellers anbefales nettsidene til Forbrukerportalen