Sparing del 2

 Fortsettelse fra del 1 

 

Boligsparing for ungdom (BSU)

BSU er i utgangspunktet en svært gunstig form for sparing med svært gode betingelser. Høye renter og 20 prosent skattefradrag tilsier at de aller fleste bør spare penger på denne måten. Noen regler og forutsetninger setter imidlertid begrensinger på mulighetene til sparing gjennom BSU.

 

Ordningen gjelder kun til og med det året man fyller 33 år og totalt er det ikke tillatt å spare mer enn 150 000 kroner på denne måten. Årlig sparing er begrenset til 20 000 kroner. Disse summene justeres av politikerne, men ikke ofte. Videre kan penger man sparer i BSU kun benyttes til boligformål. Det vil si til kjøp av ny bolig, eller under visse betingelser til nedbetaling av eksisterende boliglån. Dersom disse betingelsene ikke oppfylles vil det koste en god del penger og man bør således være sikker på ønsket om å kjøpe egen bolig før man benytter denne formen for sparing.

 

Som nevnt får man svært gode rentebetingelser, men skattefradraget er likevel det aller beste med sparing i BSU. Ved å spare 20 000 kroner vil man få et skattefradrag på 4000 kroner. Dersom man ikke har skattbar inntekt kan det altså være en ide å vente med denne formen for sparing. Ved i stedet å spare penger i en høyrentekonto kan man flytte disse pengene over til BSU sparing på et tidspunkt, hvor man kan dra nytte av skattefordelen. Vær imidlertid oppmerksom på den årlige grensen på 20 000 kroner.

 

Dette er en form for sparing som anbefales for de aller fleste. Betingelsene er svært gode, spesielt tatt i betraktning av at dette er sparing uten risiko. Å spare penger gjennom BSU vil i tillegg være en stor fordel når man skal søke om boliglån, noe du finner mer informasjon om i artikkelen Tips om boliglån.

 

Bedre betingelser

Dette er de vanligste formene for sparing som har det til felles at de er risikofrie. Før man begynner med sparing anbefaler vi at forskjellige tilbud undersøkes. Renter og andre betingelser vil variere fra bank til bank og det er mulig å spare mye ekstra penger ved å finne de beste tilbudene. Dersom du allerede har et godt kundeforhold til en bank bør du undersøke mulighetene for bedre betingelser når det gjelder sparing. Konkurransen om gode bankkunder er stor og mange finansinstitusjoner strekker seg forholdsvis langt for å beholde gode kunder. Sparing av penger betyr naturligvis at man ønsker best mulig avkasting. Da er det dumt ikke å benytte alle muligheter til å øke denne. Finansportalen har gode oversikter hvor du finner forskjellig tilbud om sparing.

 

Det finnes mange andre muligheter til sparing gjennom banker og finansinstitusjoner. Sparing i aksjefond, aksjer, obligasjoner, forsikringsfond, pengemarkedsfond, med mer gir mulighet til høy avkasting. Slike former for sparing medfører imidlertid også risiko. Vi kommer tilbake med en egen artikkel om fordeler og ulemper ved å spare penger på denne måten.