Sparing

Sparing i bank er en vanlig måte å spare penger på. I denne artikkelen finner du tips og informasjon om fordeler og ulemper ved de forskjellige mulighetene for sparing i bank. Vi ser også nærmer på hva man bør være oppmerksom på, samt hvordan man oppnår best mulig betingelser når man skal spare penger i bank eller andre finansielle foretak.

 

Før man velger en form for sparing bør man vurdere følgene av avgjørelsene man tar. Er det potensiell avkasting eller sikkerhet som er viktigst? Har man virkelig anledning til å binde opp penger over tid? Hva er formålet med å spare penger? I artikkelen spare penger vil du finne informasjon og tips om denne typen vurderinger. Nå ser vi som nevnt nærmere på mulighetene for sparing. Tradisjonell sparing i Norske banker er svært trygt. For hver kunde garanterer Bankenes sikringsfond for inntil to millioner kroner.

 

Først et lite tips om sparing. Uansett hvor du velger å spare penger, kan et fast trekk fra konto være en svært god løsning. Man vil som regel ikke legge spesielt merke til at noen hundrelapper trekkes den dagen lønnen kommer på konto. Over litt tid vil man på den måten kunne spare svært mye penger. Hvor mye penger man velger å spare er naturligvis et personlig valg som man bør tilpasse sin egen økonomi, samt sine egne ønsker.

 

Bruks og lønnskonto

Med tanke på sparing er slike kontoer en dårlig løsning, noe som skyldes til dels svært dårlige rentebetingelser. Selv om det finnes tilbud om kombinert lønns og sparekonto, er ikke avkastingen mye å rope hurra for. Mange krever også at man har en bestemt minimumssum på kontoen før man oppnår bedre rentebetingelser. Dersom man skal spare penger bør man absolutt finne andre alternativ. Likevel vil også en lønns og brukskonto ha betydning i forhold til sparing. Det skyldes naturligvis at man i løpet av et år har en god del penger stående på slike kontoer. Den gjennomsnittlige summen varierer men i snitt er det som nevnt snakk om en god del penger.

 

For å kunne spare mest mulig penger er rentebetingelsene viktige, men også andre kostnader som gebyr, visa kort og nettbank må tas med i beregningen for å få et riktig bilde av mulighetene til sparing. Å motta 500 kroner mer i renter hjelper lite dersom gebyrene er tilsvarende høyere. Man bør også ta et eventuelt boliglån med i betraktningen, da de fleste banker krever lønnskonto der du har boliglånet. Alt i alt er en lønnskonto ikke egnet til sparing av penger. Sørg for at du har konkurransedyktige betingelser også på en slik konto, men ikke bruk for mye tid på dette. Det finnes andre og mye mer attraktive måter å spare penger på.

 

Sparing i høyrentekonto

En høyrentekonto er produkt skapt med tanke på sparing. Selv om denne formen for sparing ikke er like populær som tidligere kan dette være et godt alternativ for deg som ønsker å spare penger. Bankgarantiordningen gjør dette til en sikker form for sparing uten risiko. Fordelen er at man i forhold til en brukskonto vil få en god del bedre rentebetingelser ved sparing i høyrentekonto. Bakdelen er at man må regne med et sterkt begrenset antall gebyrfrie uttak. Legg merke til at noen banker knytter rentene til den summen du plasserer der. Det kan for eksempel være et krav om en minimumssaldo på 100 000 for å oppnå de beste rentene. Videre vil naturligvis rentene variere med markedet på samme måte som lånerenter gjør.

 

Sparing i høyrentekonto gir ikke veldig god avkasting, spesielt ikke dersom det generelle rentenivået er lavt. Dersom du først og fremst ønsker at dine penger skal være plassert på en sikker og tilgjengelig måte er likevel dette et godt alternativ for sparing. Ved å flytte 50 000 kroner fra brukskonto til høyrente konto er det gode penger å spare. Faktisk over tusenlappen årlig. Sparing i høyrentekonto er også et godt alternativ dersom du sparer penger til et spesielt formål som båt eller bil. Boliglån og andre kundeforhold i en bank vil normalt ikke bli påvirket av en høyrentekonto og dermed står du fritt til å velge sparing i en bank med gode rentebetingelser. En prosent forskjell i rente kan utgjør en god del penger i løpet av et år. Det er med andre ord mulig å spare en god del mer penger ved å bruke litt tid på å finne best mulig betingelser for sparing i høyrentekonto.

 

Les mer i del 2

Du kan også spare penger med kredittkort

Her er nyttige tips om sparing fra myndighetene